Học bổng Tỉnh- Học bổng toàn phần Hệ Đại Học- Thạc sĩ Trung Quốc

08/08/2018 22:04

 

 
 
 
 
 
 

📡📡Bắt đầu nhận học bổng Tỉnh cho năm 2019
💃💃💃HỌC BỔNG TỈNH- HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HỆ ĐẠI HỌC- THẠC SỸ -TRUNG QUỐC NHẬP HỌC 9/2019
⚡️Miễn 100% học phí
⚡️Miễn 100% ký túc xá
⚡️Có trợ cấp phí sinh hoạt

💃Trợ cấp chi tiết như sau
1.Đại học sư phạm Trùng Khánh :

Đại học trợ cấp 700 tệ/ tháng.

Thạc sỹ trợ cấp 800 tệ/ tháng

2.Đại học sư phạm Sơn Tây 
Đại học trợ cấp 600 tệ/ tháng, 
Thạc sỹ trợ cấp 1100-1600 tệ/ tháng

3.Đại học công nghệ Thái nguyên 
thạc sỹ trợ cấp 2000 tệ/ tháng

Chuyên ngành: tất cả những chuyên ngành trường có.
Yêu Cầu : Hồ sơ: đẹp
Có Hsk 4 240 điểm trở lên ( đối với đại học)
Có Hsk 5 210 điểm trở lên  ( đối với thạc sỹ)

Thông tin chi tiết liên hệ : Cô Vân Vân: 0931346333

 
 
 

📡📡Bắt đầu nhận học bổng Tỉnh cho năm 2019
💃💃💃HỌC BỔNG TỈNH- HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HỆ ĐẠI HỌC- THẠC SỸ -TRUNG QUỐC
NHẬP HỌC 9/2019
⚡️Miễn 100% học phí
⚡️Miễn 100% ký túc xá
⚡️Có trợ cấp

💃Trợ cấp chi tiết như sau
1.Đại học sư phạm Trùng Khánh 
Đại học trợ cấp 700 tệ/ tháng
Thạc sỹ trợ cấp 800 tệ/ tháng

2.Đại học sư phạm Sơn Tây 
Đại học trợ cấp 600 tệ/ tháng, 
Thạc sỹ trợ cấp 1100-1600 tệ/ tháng

3.Đại học công nghệ Thái nguyên 
thạc sỹ trợ cấp 2000 tệ/ tháng

Chuyên ngành: tất cả những chuyên ngành trường có.
Hồ sơ: đẹp
Hsk 4 240 đ ( đối với đại học)
Hsk 5 210 đ ( đối với thạc sỹ)

Phí 
Đại học sư phạm Trùng Khánh, đại học sư phạm Sơn Tây báo ctv 1300$ thu hs 2000$

Đại học công nghệ Thái Nguyên báo ctv 1800$ thu học sinh 2500$
Học bổng thạc sỹ tại đh công nghệ Thái Nguyên. Miễn tất cả, cấp sinh hoạt phí hàng tháng: thời gian 1 năm đầu học tiếng: 900 tệ/tháng. Thời gian học chuyên ngành: 2000 tệ/tháng. Chi phí 1500u. Thời hạn: 15/8

Du Học
Bình luận
Xem thêm:
Back to top
Liên hệ
Gọi ngay